TIEDOTE: Forest Trainers® – tulosta, osaamista ja työhyvinvointia puunkorjuuseen

Forest Trainers on kehittänyt yhteistyössä puunkorjuutoimialan yritysten kanssa valmennusmallin, joka parantaa puunkorjuuyritysten tulosta, kehittää työyhteisöä ja opastaa työntekijät tuottoisampaan toimintamalliin. Kehitystyön tuloksena valmennusmalli tuotteistettiin neljäksi Forest Trainers -tuotteeksi – FT-analyysi, FT-valmennus, FT-ohjelma ja FT-työhyvinvointivalmennus.

Kehitystyö sai alkunsa puunkorjuualan yritysten tarpeista kehittää yritysten toimintaa kokonaisvaltaisesti, lisätä tehokkuutta, yrityksen kannattavuutta sekä kasvattaa yrityksen kilpailukykyä huomioiden samalla hyvinvoivan työyhteisön.

Jukka Eronkoski (mti) on FOREST TRAINERS® perustaja ja osakas. Osaamista puunkorjuun, metsätalouden ja koulutuksen aloilta on yli 30 vuotta, työntekijänä, yrittäjänä ja opettajana.

Yritys on perustettu vuonna 2019 ja se on rakentanut palveluita kotimaisten sekä ulkomaisten yritysten kanssa.

Forest Trainers -valmennusmallin päätuote on FT-analyysi. Tuotteen avulla ulkopuolinen asiantuntija perehtyy yrityksen toimintaan, etsii kehityskohteet sekä haastattelee henkilöstön. Yritys voi teetättää FT-analyysin kautta myös henkilökunnan kehityskeskustelut. Tarkastelun ja haastattelujen pohjalta asiantuntija tuottaa raportin, joka sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset sekä tavoitteet yritystoiminnan kehittämiseksi.

FT-valmennus keskittyy henkilöstön perehdyttämiseen, valmentamiseen ja työnohjaukseen. FT-ohjelma on puolestaan pidempiaikainen, noin vuoden kestävä ohjelma, joka sisältää yrityksen toiminnan pitkäaikaisen kehittämisen sekä tehokkaamman toimintamallin luomisen yhteystyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. FT-työhyvinvointivalmennus on valmennuspäivä, jossa kehitetään työntekijöiden jaksamista sekä keskitytään työkyvyn ylläpitoon. Kaikki tuotteet ovat nähtävillä ja avattu tarkemmin osoitteessa www.foresttrainers.com.

Kaikki Forest Trainers -tuotteet räätälöidään aina yrityskohtaisesti. Tuotteet ovat toteutettavissa myös alan oppilaitoksissa.

Yrityksen tunnettuuden kasvattamiseksi sekä valmennusmallin jalkauttamiseksi puunkorjuualalle, Forest Trainers markkinoi tuotteitaan digitaalisen sekä perinteisen mainonnan avulla.

Lisätietoja: Jukka Eronkoski +358 400 193121,

Hankkeen tärkeä avustaja ja mahdollistaja on sitä rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmssaatio.fi

Lataa tiedote PDF-muodossa tästä.